Chương trình khuyến mãi mới  see details

Pod AirBar Dùng 1 Lần 2000 Hơi

250,000

Pod AirBar Dùng 1 Lần 2000 Hơi
Số Hơi :  𝟐𝟎𝟎𝟎𝐏𝐮𝐟𝐟
Dung Lượng Pin : 𝟖𝟓𝟎𝐦𝐀𝐡
Dung Tích : 𝟖𝐌𝐋
Nồng Độ Nicotine : 𝟑% 𝐍𝐢𝐜
𝐌𝐓𝐋 (𝐌𝐞𝐬𝐡 𝐂𝐨𝐢𝐥)
Cam dứa xoài lạnh
Chanh dây lạnh
Chuối lạnh
Mâm xôi việt quất lạnh
Nho Lạnh
Sữa chua dâu lạnh
Việt Quất LẠnh
Xóa
Mã: SP002280Master Danh mục: